Search
Pazar 19 Kasım 2017
  • :
  • :

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kurultayı – 24-26 Eylül 2016 / Afyon

Değerli Tıp Fakültesi Öğrencileri,


Türk Tıp Öğrencileri Birliği, 1952 yılında kurulmuş; bağımsız siyasi olmayan ve kar amacı gütmeyen, mevcutiyetinde yer alan 70’den fazla fakülte ile birlikte Türkiye’deki tüm tıp öğrencilerini ulusal ve uluslararası alanda temsil eden tek sivil toplum kuruluşudur.Türk Tıp Öğrencileri Birliği, tıp fakültesi öğrencilerinin mesleki gelişimleri ve ileri düzeyde farkındalık oluşturmaları için çalışmalar yürütmektedir. Öğrencilerin kişisel gelişimlerini de önemseyerek belirli zamanlarda çeşitli sempozyumlar, toplantılar ve eğitimler gerçekleştirilmektedir.Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kurultayı, birliğimizin aktif olarak çalıştığı 6 ayrı çalışma kolunun aktivite ve projelerini değerlendirme ile önümüzdeki gelecek dönem planlamalarını yapmaları ve gönülülerimizin bu konularda bilgilerini artırmayı amaçlamaktadır. Birliğimizin çalışmalarının yanında gönüllülerimizin kişisel gelişimlerini destelemek ve özel çalışma alanlarında bilgi sahibi olmaları adına Kurultay içerisinde Çalıştaylar da düzenlenmektedir. Çalıştaylar her gönüllümüzün ilgi duyduğu alanda bilgi sahibi olmasına olanak sağlamaktadır.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kurultayı 2016, 24-26 Eylül tarihlerinde Afyon’da gerçekleşecektir. Katılımcıların birliğimizin çalışmalarına ortak olacağı, kendi fikirlerini yansıtarak donanım kazanacağı çalıştaylar içerisinde yer alacağı bir Kurultayda gönüllülerimizi görmekten mutluluk duyacağız.

 

Türk Tıp Öğrencileri Birliği

 

PROGRAM:

ÇALIŞTAY TANITIMLARI 

Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları Çalıştayı

Sevgili Türk Tıp Öğrencileri birliği gönüllüleri merhabalar, Bu sene Afyonda 2.’si düzenlenecek olan kurultayımızda yer alacak çalıştaylarımızdan birisi de “Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları” çalıştayıdır. Hepimiz birer hekim adayı olarak basta anayasal haklarımızı bilmek ve bu haklar dahilinde yükümlülüğümüz olan sorumlulukların bilinciyle mesleki hayatımıza katılmalıyız. Çünkü tıbbi malpraktis davaları hekimlerin özellikle günümüz sartları dahilinde sıkıntı yaşadığı en temel sorunlardan bir tanesidir. Oturumlarımız dahilinde katılımcılarımızın katkılarıyla önce temel haklarımız daha sonra da sorumluluklarımızın bilincinde olmak için kısacası “Bir tıp öğrencisinden daha fazlası olabilmek için” Afyon’da görüşmek dileğiyle.

İşaret Dili ile Hasta Görüşmesi Çalıştayı

Türk İşaret Dili’ne giriş yapmak, işitme engelli hastaların yaşadığı sağlık sorunlarınların farkına varmak ve bu konuda bir adım atmak istiyorsanız, İşaret Dili ile Hasta Görüşmesi Çalıştayına davetlisiniz. Basit ve günlük hayatta kullanabileceğiniz ve hasta görüşmesinde çok rahat etmenizi sağlayacak temel ifadelere değinecek, anamnez almayı ve muayene etmeyi göreceksiniz. Çalıştayımızda daha çok hasta görüşmesinde kullanabileceklerimize odaklanacağız. Hastalık ilişkili soruları, vücudun bölümlerini ve işitme engelli hastaya muayene yapmayı, bazı hastalıkları ve basit tıbbi terimleri işitme engellilerin bildiği şekilde öğreneceksiniz. Çalıştay sırasında standart hasta ile simüle hasta görüşmesine tanık olacak, kendiniz deneme imkanı bularak pratik yapacaksınız.

Madde Bağımlılığı Çalıştayı

Uyuşturucu madde bağımlılığı dünya genelinde olduğu gibi Türkiye için de ciddi boyutlara ulaşan, hem gençlerimizi hem de gelecek nesillerimizi tehdit altına alan başlıca problemler arasındadır.Gerçekleştirilecek çalıştay ile konunun bilincinde olan bir sivil toplum kuruluşu olarak 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği Tıp Fakülteli gençlerin madde bağımlılığı hakkında öğretim üyeleri ve uzman doktorların katılımı ile bilgilenmesi sağlanarak madde bağımlılığına karşı etkin bir mücadele yürütülecektir. Örneklerinden farklı bir desenle sunulacak çalıştayda madde bağımlılığını önleme , tedavi ve rehabilitasyonun yanında sosyolojik ve psikolojik boyutları da incelenecektir. Çalıştayımızda görüşmek üzere !

Mülteci Kamplarında Tıbbi Müdahale Çalıştayı

Türkiye coğrafi konumu itibariyle yoğun göç alan ülkeler arasındadır. Özellikle Suriye’de 2010 yılından beri yaşanan iç savaş artan bir nüfus hareketine neden olmuştur. UNHCR 2016 verileri ise yaklaşık 2,733,044 Suriyeli mültecinin şu an Türkiye ‘de barınmakta olduğunu gösteriyor. UNHCR ‘ın son dönemde yayınlamış olduğu raporlara göre Türkiye ayrıca şu anda Suriyeli mülteciler dışında farklı ülkelerden  gelen  231.489 mülteci için de ev sahipliği yapmaktadır. Mültecilerin sayısındaki artışa paralel olarak Türkiye sınırları içerisindeki kampların sayısında da son dönemde büyük oranlarda artışlar gözlenmektedir. Ancak buna rağmen kampların hala çok kalabalık nüfuslara sahip olması mültecilerin kaliteli yaşam koşullarına erişmesine ve çeşitli sıkıntılarla karşılaşmalarına sebep olmaktadır. Çalıştay süresince ulusal ve uluslararası platformlarda bu alanda çalışmakta olan konuşmacılarla birlikte kamplardaki temel sorunlara değinilecektir. Tıp öğrencilerinin de kamplardaki temel sıkıntıların çözümü ve sağlık koşullarının iyileştirilebilmesi için yapılabilecek olan çalışmalarda rolleri neler olabilir tartışmak ve öğrenmek istiyorsanız ‘Mülteci Kamplarında Tıbbi Müdahale’ çalıştayına başvurularınızı bekliyoruz

Pedofili Çalıştayı

Körebe

Pedofili ve Çocukta Cinsel İstismara Multidisipliner Yaklaşım

WHO’ya göre, pedofili eylemleri en temel olarak bir yetişkin tarafından ergenlik yaşı öncesindeki bir çocuğa yönlendirilmiş cinsel davranışlardır. Pedofili, artan istimar oranları sebebiyle dünyada ve ülkemizde her gecen yıl önem kazanan ve ancak toplumdaki multidisipliner çalısmalarla çözülebilecek bir sorundur. Geleceğin doktorları olarak bizler; çocuklarımızın ruh ve beden sağlığına karşı işlenen her türlü şiddet ve istismarın karşısında durabilmenin önce insanlık, devamında hekimlik sorumluluğumuz olduğunun bilincinde olmamız gerektiğini düşünerek çocuk cinsel istismarını adli tıbbi, psikolojik, hukuk ve sivil toplum boyutlarıyla incelemek üzere hazırladığımız çalıştayımıza hepinizi bekliyoruz.

Proje Yönetimi Çalıştayı

Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilebilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi disiplinidir. Türk Tıp Öğrencileri Birliği gönüllüleri olarak her yıl birçok proje faaliyetinde yer alıyoruz. Tıp fakültesinin yoğun çalışma temposuna karşın hayata geçirmek istediğimiz birçok proje var! İşte bu noktada proje yönetimi kritik önem taşımakta. Eğer sizler de proje nedir, nasıl planlanır, nasıl uygulanır, nasıl sonuçlandırılır öğrenmek; IFMSA programları ve AB projeleri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız sizleri ilham verici sunumlar ve etkili eğitimlerle hazırlanan Proje Yönetimi Çalıştayı’na davet ediyoruz.

Sinir Bilim Çalıştayı

Sinir Bilim çalıştayımızı sizlere duyurmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz! Çalıştayımızda değerli bilim insanlarıyla sinir bilimin temelinden başlayıp günümüzde sinir bilimin zorladığı sınırlara kadar sinir bilimin tarihini incelerken Sinir Bilimi’nin detaylarını, bilinmeyen yönlerini, “nörogörüntüleme”, “brain mapping”, “nöroteknoloji” “sinir ağı programlama” gibi başlıklara dallandırarak sinir bilim hakkında birçok heyecan verici bilgiye ulaşacağız. Gerek dünya çapında gerek Türkiye’de Sinir Bilim çalışmalarında ulaşılan son noktaları öğrenirken aynı zamanda kendimizi tıbbın deneyselliğinde bulacağız. Tıp ve teknolojinin bu denli kesişimini gözler önüne seren Sinir Bilim sayesinde henüz aydınlatılmamış bir çok noktaya ışık tutacağız. Sizleri de bu çarpıcı deneyimde beraber olmaya davet ediyor katılımlarınızı bekliyoruz.

Tıp ve Sanat Çalıştayı

İlgi alanları ve hedefleri düşünüldüğünde tıp ve sanat kimi zaman yan yana kimi zamansa iç içe geçmiştir. Zira tıp da kendi içinde bir sanat değil midir? Bu bağlamda da hekim bir teknisyen değil sanatçının bizzat kendisidir. Hekimlerin hem çalışma dünyalarını daha iyi kavrama ve günlük işleyişle başedebilme becerisi kazanmalarına, hem de iyi bir klinisyen olmalarına yardımcı olabilecek yollar ve araçlar bulunması çok faydalı olacaktır. İşte tam da bu noktada sanatın tıpta, tıp eğitimde ve hekimin yaşamında önemi sorgulanmalıdır. Çalıştayımızda başarılı hekimlik kariyerlerini sanatları ile bütünleştirmiş ve kendi alanlarında sanatın gücüyle markalaşmış hocalarımızı ağırlayacağız. Hedefimiz hem doktor hem de sanatçı kimlikleri ile hocalarımızdan ‘Tıp ve  Sanat’ birlikteliğini incelemek. Ayrıca tıp eğitiminde ve hekimlik kariyerinde sanatın yerini ve önemini keşfetmek. Tıp pratiği içinde yer alan profesyoneller ve tıp öğrencileri olarak sanat yoluyla bireysel farklılıklarımızı daha iyi anlamaya ve bireyin benzersiz yönlerini ortaya çıkarmada sanatın bize nasıl destek sunduğuna dair soruları cevaplamak için çalıştayımıza davetlisiniz.

 

Önemli Bilgiler

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kurultayı – 2016 / Afyon

Tarih: 24-26 Eylül 2016

Yer: Oruçoğlu Termal Hotel

Konaklama: Oruçoğlu Termal Hotel

Ulaşım imkanları: Karayolu ile Afyon Otogar / Havayolu ile Zafer Havalimanı

Erken Kayıtlar: 20-31 Ağustos 2016 23.59

Geç Kayıtlar: 1-6 Eylül 2016 23.59

Katılım Ücreti: Erken kayıt: 155 TL

Geç kayıt   : 175 TL

‘SADECE ÇALIŞTAY’ Katılımcı Ücreti: 110 TL (1,5 gün)

İletişim Bilgileri:

E-mail adresi: kurultay@turkmsic.net

  Uyarılar:

·         Katılımcı sayısı sınırlı olduğundan ve tüzük gereği erken kayıt için fakülteler 10 kişi kayıt yaptırabilir. Erken kayıt dönemi sona erdikten sonra boş kontenjanlar üzerinden geç kayıt döneminde başvurularınızı yapabilirsiniz.

·         Yerel birlik delegasyonunun erken kayıt ücretlerinin yerel birlik başkanı ya da başkanın görevlendirdiği kişi tarafından tek seferde hesaba yatırılması gerekmektedir. Ücretler yatırılırken başkanın ya da görevlendirilen kişinin adı soyadı ve yerel birlik ismi açıklama kısmına mutlaka yazılmalıdır. Katılım ücreti, havale masrafı gibi kesintiler göz onunde bulundurularak net tutar yatırılmalıdır.

·         Sitemizin “Kayıt Formu” bölümünden kaydınızı yapınız. E-posta adresinizi onayladıktan sonra sitedeki güncel bilgilerinizi görebileceksiniz

·         Mali onayınız gerçekleştirildiğinde e-posta ile bilgilendirilecek ve site üzerindeki Mali Onay bilginizi görebileceksiniz.

·         Bilgilerinizde değişiklik yapmak isterseniz, üyelik bilgileri formatında güncelleme yapabilirsiniz.

·         Kayıt sırasında istenilen bilgileri eksiksiz doldurmanız organizasyonumuzun düzeni açısından çok önemlidir. Gerekli duyarlılığı göstereceğiniz için teşekkür ederiz.

·         Bildiğiniz gibi organizasyon komitesinin sorumlu olduğu durumlardan biri de katılımcıların karşılanması ve ulaşımlarının sağlanmasıdır. Sizleri karşılarken her şeyin düzenli bir şekilde yürümesi için ulaşım bilgilerinizi özenle doldurmanızı rica ediyoruz. Mağduriyet yaşamamanız için geliş biletlerinizi, 6 Eylülden sonra servis olmayacağını göz önünde bulundurarak almanızı tavsiye ediyoruz.

·         6 Eylül 23:59‘dan sonra site üzerinden kayıt formundaki yaptığınız değişiklikler dikkate alınmayacaktır. 6 Eylül sonrası ulaşım bilgilerindeki değişikliği bildirmeyen delegenin ulaşımından Organizasyon Komitesi sorumlu değildir.

·         Ücreti yatırıp kayıt formu doldurmayan delegenin kaydı tamamlanmış sayılmaz.

·         Yerel Birlikler erken kayıt döneminde parayı yatırdıktan sonra erken kayıt dönemi bitmeden kimlerin adına para yatırdıklarını (Erken kayıt delegasyon listesini) kurultay@turkmsic.net adresine ulaştırmalıdırlar. (İsim ve görevlerini yazmaları yeterlidir)

·         Geç kayıt döneminde başkanlar parayı toplu bir şekilde yatırırlarsa, erken kayıt döneminde olduğu gibi para yatırılan kişilerin isimlerini göndermelidirler. Kişi parasını kendi yatırıyorsa açıklama kısmına İsim Soyisim ve Fakültesini  yazdırmalıdır.

·

·         Kayıt öncesi uyarıları okumadan gerçekleştirilen hatalı işlemlerden Organizasyon Komitesi sorumlu değildir.

Soru ve önerileriniz için kurultay@turkmsic.net adresine e-mail atabilir ya da sayfadaki iletişim bölümünü kullanabilirsiniz.

Uyarıları okuduğunuz için teşekkür ederiz.

 
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir