Search
Pazar 19 Kasım 2017
  • :
  • :

Gençlik Örgütleri Forumu Çalışma Arkadaşı Arıyor

GENÇLİK ÖRGÜTLERİ FORUMU DERNEĞİ ANKARA OFİSİNE ÇALIŞMA ARKADAŞI ARIYOR!

Pozisyonun Amacı; Gençlik Örgütleri Forumu’nun 9 ay süre ile tam zamanlı Sekretarya işlerini düzenlemek ve faaliyetlerinin takibini sağlamaktır.

Gençlik Örgütleri Forumu Kimdir?

Türkiye’de gençlik politikasının hak temelli bir yaklaşımla ele alınması konusunda çalışan
Gençlik Örgütleri Forumu, gençlik örgütlerinin birlikte hareket ettiği ortak bir platformdur.
Bugüne kadar Türkiye’de gençlik çalışmalarının ve politikalarının gelişimi konusunda sivil yapıların katkısı çok sınırlı düzeyde olmuştur. Gençlik Örgütleri Forumu ise gençlik politikalarının oluşum süreçlerine gençlik örgütlerinin aktif katılımını sağlamak üzere yola çıkmıştır.
Bu yapı, evrensel standartlarda bir gençlik politikasının kamu ve sivil toplum eş güdümüyle yasal güvence altına alınmasını ve uygulanmasını savunuyor. Gençlik Örgütleri Forumu, hak temelli gençlik politikasının hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları tarafından daha iyi anlaşılmasını ve böylelikle etkisini arttırmayı hedefliyor.
Türkiye’de hak temelli çalışmalar yapan gençlik örgütlerini aynı yapı altında bir araya getirerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmekte olan Gençlik Örgütleri Forumu’nun en önemli rolü evrensel standartlarda olan gençlik politikalarının altyapısının oluşabilmesi için farkındalık yaratmak; gençlerin haklarını ilgili platformlarda savunmak ve üyesi olan ve olmayan gençlik örgütlerinin, öğrenci topluluklarının kapasitesini geliştirmeye çalışmakta ve bir ağ olarak etkisini arttırmak çaba göstermektedir.

Görev ve Sorumluluklar
Yasal ve Kurumsal Faaliyetlerin Takibi:
• Gofor yazışma, evrak takibinin ve resmi evrakların forum ofisinde depolanmasının sağlanması,
• Dernek Resmi Defterlerinin tutulması ve ilgili tüm yasal prosedürlerin takibi
• GOfor ÇUE ve Tüzüğünde belirtilen tüm prosedürlerin uygulanması; örneğin GOfor toplantılarının organizasyonu, toplantı raporlarının tutulması, yeni üyelere bilgilendirme yapılması, yeni üyelerin oryantasyonu, üye listelerinin güncellenmesi vb.
• GOfor ofisine gelen ve bilgi almak isteyen kurum temsilcilerinin ve gençlerin karşılanması, gerekli bilgilendirmenin yapılması
• GoFor’un Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Masalar, Çalışma grupları gibi yapıları ile koordinasyon içinde çalışılması

Projelerin Takibi
• Gofor için geliştirilmiş projelerin uygulanması, takvim ve bütçelerinin takibi ve proje faaliyetleri ile ilgili genel kurul üyelerinin düzenli bilgilendirilmesi
• GOfor için yeni projelerin geliştirilmesi ve sunulması, proje hazırlama sürecinde ilgili çalışma grubu ya da YK ile iş paylaşımı yapılması,

Kaynak Çalışmaları
• Yeni kaynak yaratma faaliyetlerinde bulunulması; kaynak dosyalarının oluşturulması, yeni kaynak yaratma modelleri hakkında bilgi edinilmesi ve bu modellerin GOfor için geliştirilmesi
• İlgili ulusal ve uluslararası fon sağlayıcıların tespit edilmesi ve bu fonlara başvuruların gerçekleştirilmesi
• Özel ve kamu sektöründeki kaynak sağlayıcılarla işbirlikleri geliştirilmesi

İletişim Çalışmaları
• Gofor’un iç ve dış iletişim çalışmalarının yapılması; web sitesinin, sosyal medya hesaplarının, mail gruplarının takibi, GOfor’un ilke ve hedeflerine uygun olarak, strateji ve planları doğrultusunda düzenlenmesi
• GOfor’un iletişim materyallerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
• GOfor yayınları hazırlanması ve yaygınlaştırılması
• Ulusal ve uluslararası toplantılarda gerekli durumlarda GOfor adına temsiliyetin sağlanması
• Ulusal ve uluslararası ağlara, platformlara üye olunarak GOfor’un tanınırlığının arttırılması

Aranan Nitelikler
• Tercihen en az lisans mezunu olmak,
• Gerek Fon veren kurumlarla gerekse Avrupa Gençlik Forumuyla iletişim kurabilecek ve sürdürebilecek İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak
• Sivil toplum kuruluşları veya sivil alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
• Proje yazma, yürütme ve yıllık plan takibi konusunda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak,
• Ofis programları ve yazışmalar hakkında tecrübe sahibi olmak,
• Ekip çalışması, organizasyon ve iletişim becerileri yüksek olmak,
• Dernekler mevzuatına hakim olmak,
• Tercihen Gofor’un çalışma sistemini iyi bilmek,

BAŞVURU İÇİN

goforuyelik@gmail.com adresine Europass formatındaki CV’nizi, dil yeterliliğinizi kanıtlayan belgeleri ve bu pozisyonu neden istediğinizi anlatan tek sayfayı geçmeyen motivasyon mektubunuzu 17 Mart 2017, 23:59’a kadar göndermeniz gerekmektedir.

İlk yapılacak değerlendirmeden sonra oluşturulacak son liste ile iletişime geçilip uygun tarihler belirlenerek adaylarla mülakat gerçekleştirilecektir.

Kaynak
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir