Search
Cumartesi 18 Kasım 2017
  • :
  • :

Afet ve Acil Durum Yönetimi Çalıştayı

17-18 Mayıs 2017

Kütahya

Geleneksel yönetim anlayışı dünyada gelişen yeni ve çok boyutlu tehdit ve risklere göre sürdürülebilir değildir. Özellikle de içinde bulunduğumuz coğrafyanın sosyal, siyasal, ekonomik ve doğal krizlerle her daim karşılaşma riski olduğu düşünüldüğünde risklerin ve krizlerin isabetli ve üzerinde çalışılmış bir kamu politikasına ve yeni bir yönetim düşüncesi çerçevesine göre ele alınması gerekmektedir. Göç dalgası, deprem, sel, terör, ekonomik krizler, siyasi ve sosyal çalkantılar, siber saldırılar sonucu gündelik hayatın felç olması, çevresel krizler, nükleer ve biyolojik saldırılar gibi birçok riskle karşılaşma ihtimali artık çok daha fazladır. Bu tehdit ve fırsatlara hazırlıklı olmak için geleneksel yönetim düşüncesinin dışında yeni bir yönetim konseptine ihtiyaç vardır. Özellikle yönetişim merkezli gelişen küresel yönetim anlayışı klasik kamu yönetimi araç ve mekanizmaları ile çözülemeyecek kadar karmaşıktır. Dolayısıyla yukarıda bahsedilen tehdit ve riskler çerçevesinde afet ve acil durum yönetimi tam da bu bakış açısıyla ele alınmak zorundadır.

Çok boyutlu/aktörlü karar süreçlerini içeren bu yönetim modeli; daha fazla yatay düzlemde gerçekleşen, katılımcılığı önemseyen, kamu yönetimi dışındaki sivil toplum ve özel sektörü de işin içine katan, bilgi teknolojilerine hakim, sosyal medyanın gücünü bilen ve bunu etkin kullanabilen, merkezi idare kadar yerel yönetimleri de sorumluluk sahibi kılan bir yaklaşıma sahip olmak durumundadır.

Bu beklenti ve kaygılarla Türk kamu yönetiminin yeni bir kurumu olarak kurulan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çatı bir kuruluş olarak yönetişim anlayışı ekseninde oluşturulmuştur. Multidisipliner bir anlayışa sahip afet ve acil durum yönetiminin disipliner gelişimi teorik, kavramsal ve uygulama yönleriyle görülmesi ve tartışılmasıyla ilgilidir. Yerel bir yönetişimin sağlanması anlamında bu yönetim biçiminin kurumlararası işbirliği ve koordinasyon odaklı olarak geliştirilmesi için konunun muhataplarının bilgi, tecrübe ve eleştirileriyle biraraya gelmesi disiplinin ve uygulamanın gelişimi açısından önemli görülmelidir.

Bu çalıştayda, afet ve acil durum yönetiminin yönetişim çerçevesi içinde kamu, özel sektör, sivil toplum gibi birçok farklı aktörü buluşturan bir platform olarak konunun hukuki, toplumsal, yönetsel ve psiko-sosyal boyutlarıyla ele alındığı bir akademik bir faaliyet yürütülecektir.

DETAYLAR
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir